เรื่องสั้นของเรื่องยาว

เรื่องสั้นของเรื่องยาว
มองเห็นเหมือนกันบ้างไหม

เรื่องยากที่เคยเป็นเรื่องง่าย แต่ตอนนี้เรื่องง่ายกลับกลายเป็นเรื่องยาก
เรื่องใหญ่ที่เคยเป็นเรื่องเล็ก แต่ตอนนี้เรื่องเล็กกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่
เรื่องของคุณและฉันที่เคยเป็นเรื่องของเรา แต่ตอนนี้เรื่องของเรากลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีตัวตน

เพราะวันเวลาที่ผ่านหรือเปล่าที่พัดพาความรู้สึก
เพราะการเดินทางข้ามวันเวลาหรือเปล่าที่เปลี่ยนหัวใจของใครบางคน
เพราะความไม่พอดีหรือเปล่าที่สร้างกำแพงกั้นตัวตนที่เราเป็น

นับวัน การเดินทางที่แห้งแล้งและอ่อนล้าใกล้จะจบลง
การจบลงเป็นไปได้ในหลายแบบและหลายทางออก
อาจจะจบลงอย่างสวยงามเมื่อเราได้เจอแหล่งน้ำอันชุ่มฉ่ำ
อาจจะจบลงอย่างแห้งกรังเมื่อเราสลัดความรู้สึกเพียงน้อยนิดที่เหลืออยู่
อาจจะจบลงพร้อมน้ำตาเมื่อเราทิ้งขว้างความรู้สึกที่อยู่ในหัวใจ

แต่…
อะไรที่ไม่ใช่ก็ย่อมไม่ใช่
อะไรที่ไม่ชัดเจนก็ย่อมไม่ชัดเจน
อะไรที่ไม่รัก พยายามสักเพียงใดก็ย่อมไม่รัก

จะบอกว่าขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งก็คงไม่ใช่
การดูแลเอาใจใส่ การให้กำลังใจ การเปิดหัวใจพูดคุย การบอกรัก เป็นสิ่งที่เกิดจากผู้ที่จะเป็นทั้งผู้ให้และเป็นผู้รับ
ความสัมพันธ์เชิงซับซ้อน สรรค์สร้างความน่ารักของคนสองคน มิใช่เพียงคนเดียว

ขอให้คุณช่วยคิดสักนิด และฝากดูแลหัวใจด้วยถ้าคุณสนใจจะรักกัน

โพสต์วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s